2017/18. évad

Aktualitások, hírek

2020-02-11
TÁJÉKOZTATÁS A 2020/2021-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAK KÉRELMEINEK BENYÚJTÁSÁRÓL

Összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának tájékoztatásával a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításról szóló kormányrendelet-tervezet és a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet-tervezet várhatóan napokon belül kihirdetésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tervezet szerint a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési programot a jóváhagyást végző szervezet részére a tárgyév február hónapjában nyújthatja be. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a tárgyév február utolsó napja.

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításról, a sportági keretösszegről és a 2020/2021-es támogatási időszakra érvényes értékelési elvek és benchmark dokumentumról a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket.
Az Elektronikus Kérelmi Rendszer megnyitásáról szintén a honlapunkon tájékoztatást teszünk közzé, mely a napokban várható.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-20
TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) döntése értelmében a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keret azon részét, mely a Szövetség támogatási számára volt fenntartva, elérhetővé teszi a Sportszervezetek számára.
Ennek értelmében a 2019. december 18. délelőttig beérkezett igazolási és támogatási igazolási kérelmek – amennyiben azok megfelelnek a formai- és jogszabályi követelményeknek és a sportági keretösszeg is lehetővé teszi – kiadhatóvá válnak.
Mindezeken túl tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. adóévben új igazolási kérelmek benyújtására nincsen lehetőség!


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-18
IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2019. december 18.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét korlátozza.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-17
IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Kormány 2019. március 7. napján döntött a 2019. évben a látvány-csapatsport támogatási rendszer terhére sportáganként kiállítható támogatási igazolások és igazolások keretösszegéről.
Mindezeket figyelembe véve a jóváhagyást végző szervezet a Kormány által meghatározott sportági keretösszegre figyelemmel korlátozhatja a támogatási igazolási és igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét, illetve elutasíthatja a benyújtott kérelmeket.
Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2019. adóévben a kézilabda sportágban kiállított támogatási igazolások és igazolások mértéke, hamarosan eléri a Kormány által meghatározott keretösszeget és a kérelmek benyújtását a Magyar Kézilabda Szövetség korlátozni fogja.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-11-20
CÉGKAPU ADMINISZTRÁCIÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2019. november 12-én - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából - az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben biztosított folyamatok módosítása megtörtént.

A cégkapu adminisztrációs felületéhez, és a megbízott ügykezelő regisztrációjához a mellékelt dokumentumban találnak bővebb útmutatást.

Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
CÉGKAPU ADMINISZTRÁCIÓ


Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-11-19
Tisztelt Felhasználók!

Az IdomSoft Zrt. közleménye alapján 2019.11.23. szombaton 09:00 és 16:00 óra között több KKSzB-n keresztül is elérhető rendszerében karbantartást fog elvégezni.

A munkálatok kihatással lehetnek a KKSzB-n elérhető egyes szolgáltatásokra is, melyeket a TAO rendszer is használ.

A megadott időablakon belül, több esetben, hosszabb-rövidebb időre fennakadások lehetnek a szolgáltatások elérésében.

Probléma esetén az alábbi elérhetőségeken tudnak bejelentést tenni:
kkszb@idomsoft.hu
36302851783

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Üdvözlettel,

TAO Support
2019-11-12
Tisztelt Sportszervezetek!

Amennyiben a NetLock aláírás sikeres volt, a sportszervezet rendelkezik cégkapuval és a "Dokumentum beküldése" fázisnál "A sportszervezethez tartozó hivatali, vagy cégkapu cím lekérdezése sikertelen" hibaüzenet kapják, akkor a cégkapu regisztráció az alapértelmezettként bejelölt "Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerébe történő bejelentését" című jelölőnégyzet nem jelöltként került véglegesítésre. A cégkapu regisztráció dokumentációjának (Cégkapu dokumentáció) 1. fejezetében közzétett információk alapján a Cégkapu tárhely cím nyilvántartása gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásban kötelező. Ezt vagy a cégkapu regisztráció során az előbb ismertetett jelölőnégyzet bepipált állapotban való véglegesítével lehet megtenni vagy utólag

 • cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásba történő ügyfélkapus azonosítás után a "Szervezetazonosítás" menüben az érintett szervezet adószámának első nyolc karakterének megadásával először a szervezetet azonosítani, majd egy "Új rendelkezés" menüpontban egy új alaprendelkezést leadni, amelyben az "Internetes ügyintézés tiltása" mindenképp a "NEM", valamint a "Hozzájárulás az elektronikus kapcsolattartáshoz" résznél mindenképpen az "IGEN" opció legyen kiválasztva

 • egyéb gazdálkodó szervezet esetén pedig a SZÜF Magyarország oldalon ügyfélkapus azonosítás után az oldal felső részén található keresőbe a "hivatalos elektronikus elérhetőség" szavakat beírva az 1. opciót (Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba) választva lehet bejelenteni a cégkapu címet.

  További felmerülő kérdések esetén kérjük hívják a 1818-as telefonszámot, ahol a cégkapuval kapcsolatosan az 1.2. menüpontban kaphatnak bővebb felvilágosítást.

  Üdvözlettel,

  TAO Support
 • 2019-10-29
  FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – tekintettel a korábbi tájékoztatásunkra -, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek a következő ütemterv szerint.

 • 2019. november 4. (hétfő) - EKR 2018/2019
 • 2019. november 5. (kedd) - EKR 2017/2018
 • 2019. november 6. (szerda) - EKR 2016/2017
 • 2019. november 7. (csütörtök) - EKR 2015/2016

  Az átállás ideje alatt, a EKR felülete nem lesz elérhető, így semmilyen elektronikus ügyintésre nem lesz lehetőség a megjelölt időpontokban az érintett évadok vonatkozásában.
  A 2019/2020-as évadban használatos EKR rendszerben történő átállás a korábbi évadok stabil működését követően történik meg.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megjelölt ütemterv adott esetben módosulhat!

  A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az mellékelt dokumentumban leírtak szerint foglalja össze. Kérjük, hogy tekintettel korábbi felhívásunkra is a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg!


  Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

  Az átállással kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
 • 2019-08-14
  ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE

  Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2018/19-es Sportfejlesztési Programok elszámolásának végső beadási határideje – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 2019.08.14 (szerda) éjfél!
  Kérjük, hogy az elszámolási határidő betartására fokozottan figyeljenek, mivel a határidő lejárta után nem fognak tudni sem elszámolást benyújtani sem hosszabbítást kérni. Továbbá, hivatkozással a 107/2011 (VI.30.) Korm.rendelet 15.§.(1) c, pontjára:

 • ha a támogatott szervezet határidőre nem nyújtja be az elszámolását, a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére befizetni.

 • Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-08-14
  FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – legkésőbb 2019. szeptember 1. napjáig, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek.
  A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az mellékelt dokumentumban leírtak szerint foglalja össze. Kérjük, hogy tekintettel korábbi felhívásunkra is a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg!


  Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-07-30
  Tisztelt Felhasználók!

  2019. 07. 31 - 2019. 08.02. között a technikai support telefon nem lesz elérhető, kérjük keressék a szakmai supportot vagy az ügyintézőjüket telefonon vagy e-mailben!

  Üdvözlettel,
  Flexinform Kft.
  2019-07-03
  Tisztelt Felhasználók!

  A rendszerben a menükezelés megváltozott.

  Az elsődleges menüpontok továbbra is elérhetőek maradtak, de a hozzájuk tartozó almenüpontok alap esetben rejtve vannak.
  Az egérmutatóval az elsődleges menüpontra való mutatással jelennek meg a hozzá tartozó almenük.

  Üdvözlettel,
  Support
  2019-05-17
  TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPODÁSOK

  Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Elnökségének 3/2019. (I.08) határozatával elfogadott, 2019/2020-as támogatási időszakra érvényes értékelési elvek és benchmark értelmében a jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére is figyelemmel dönt a sportfejlesztési program jóváhagyásáról (módosításáról, hosszabbításáról, illetve az igazolások kiállításáról).

  Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdésére tekintettel az igazolási és támogatási igazolási kérelmek teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel megtagadható. A jóváhagyást végző szervezet a kérelmet arányosan csökkentett összegekkel is jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges.

  Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az igazolási és támogatási igazolási kérelmekkel összefüggésben megkötésre kerülő megállapodások szövegezésekor során a fentieket vegyék figyelembe mind a Sportszervezet, mind a Támogató érdekeinek védelmében.
  Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az MKSZ honlapján elérhető, 22/C szerinti támogatási igazolási és 24/A szerinti igazolási kérelmekhez kapcsolódó megállapodás minták szövegezése ezen szempontokat figyelembe véve szintén kiegészítendő!


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-05-13
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUSAN KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁT ILLETŐEN

  Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy elektronikusan kiállított számlák elszámolása esetén, ezek ellenőrzés során történő elfogadása a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 102. § (1)-(7) bekezdéseiben szabályozott eljárásrend alapján történik.

  A hiteles elektronikus iratról a kiállító vagy jogutódja az elektronikus irat kinyomtatásával és záradékolásával hiteles papír alapú kiadmányt állíthat elő. Amennyiben a kiállító nem természetes személy, úgy a számlát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személy, vagy a létesítő okiratban meghatározott személy, vagy a jogi személy képviseletére jogosult személy záradékolhatja.

  A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. Természetes személy esetén a záradéknak tartalmaznia kell két tanú aláírását is. Többoldalas számlák esetében a záradékolást minden oldalon meg kell tenni.

  Az így előállított papír alapú kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló elektronikus irattal megegyezik.

  Fontos megjegyezni, hogy ez a záradékolás nem egyenértékű az elszámolásához kapcsolódó záradékolással, tehát amennyiben elektronikus számlát kívánnak elszámolni, úgy a számlán 2 záradékot kell szerepeltetni (fent említett eljárásrendnek megfelelően a számlakiállító záradékát, és a sportfejlesztési program elszámolásához kapcsolódó záradékot).


  Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-04-16
  AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – 2019. július 1. napjától, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek.

  A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az alábbi linken elérhető dokumentumban leírtak szerint foglalja össze.


  Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-04-02

  Tisztelt Pályázók!

  Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAO Elektronikus Kérelmi Rendszer egyes funkcióit a 2015. évi CCXXII. elektronikus ügyintézésről szóló törvénynek való megfelelés érdekében 2019. április 1-től új jogosultságmezőket is tartalmazó NETLOCK|SIGN e-aláírásszolgáltatás segítségével biztosítjuk. Az eddig megszokott igénylési és aláírási funkciók továbbra is elérhetőek maradnak, de kibővültek a szakosztály és jogosultsági szint igényléssel is, amik a rendszerben elérhető funkciókat határozzák meg. A jogosultságkezelés támogatására a rendszer a szolgáltatási szerződés mellett egy meghatalmazás mintát is legenerál minden felhasználónak, amit a sportszervezet cégjegyzésre jogosult képviselőinek kell cégszerűen aláírnia.

  Kérjük a tanúsítványigénylés felületén a frissített tájékoztatót olvassák el!

  A 2019. április 1-je előtt tanúsítványt igénylő felhasználók ezekkel a jogosultság mezőkkel még nem rendelkeznek, így náluk alapértelmezetten minden szakosztályban és a legmagasabb jogosultsági szinten érhető el a pályázati ügyintézés képessége.

  Az új NETLOCK|SIGN ENTERPRISE díjcsomagok mind 1 éves, mind 2 éves érvényességgel igényelhetők, a korábbi díjcsomag változatlan éves díj mellett, de bővített tartalommal vehető igénybe. Az előfizetés biztosítja az elektronikus aláírás lehetőségét mind a TAO EKR sportpályázati keretrendszerben, mind a NETLOCK nyilvános aláíróportálján keresztül (https://pss.netlock.hu).

  Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a normál tanúsítványigénylések 14 munkanapon belül kerülnek garantálnak kiadásra, de a tanúsítványigénylési felületen lehetőséget biztosítunk 3, illetve 1 munkanapon belüli gyorsított tanúsítványigénylés igényelhetőségére. A gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás keretében a sikeres adatellenőrzést és szerződéskötést követően elsőbbségi ügyintézéssel feldolgozzuk és kiadjuk az igényelt tanúsítványt, az Ön által választott opció alapján:

 • Az 1 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 30.000 Ft ÁFA
 • A 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 15.000 Ft ÁFA

  Amennyiben a tanúsítványigénylés során gyorsított kiadási szolgáltatást nem kért az igénylő, annak igénybevételére az igénylés beadását követően is lehetőség van – ezen igényüket a gyorsitott@netlock.hu email címre jelezzék a szervezet és a tanúsítványtulajdonos megjelölésével!

  A 2015. évi CCXXII. elektronikus ügyintézésről szóló törvénynek való megfelelés kapcsán további fejlesztések várhatóak, az ezzel kapcsolatos sportszervezeti teendőkről további tájékoztatást hamarosan közzétételre kerül.

  Üdvözlettel:

  NETLOCK Kft. és TAO Support

 • 2019-02-21
  HOSSZABBÍTÁST JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATOK KIJAVÍTÁSA

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2016/2017-es és 2017/2018-as támogatási időszakok vonatkozásában kiállított, első hosszabbítást jóváhagyó határozatoknál néhány esetben számítási hiba miatt, tévesen a teljes támogatás alapján került meghatározásra az önrész, nem pedig a közvetlen támogatást figyelembe véve.
  Az érintett sportszervezetek hosszabbítást jóváhagyó határozatát a Magyar Kézilabda Szövetség saját hatáskörben kijavítja, melyről a sportszervezetek az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tájékoztatást kapnak.


  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Tao Igazgatóság
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2019-02-14
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2018.12.31-ig jóváhagyott sportfejlesztési programok elszámolási határideje (amennyiben a sportszervezet adott be hosszabbítási kérelmet) 2019.02.14.

  Az egyesületek február 15-én a beadandó hosszabbított részelszámolást és/vagy végelszámolást nem fogják tudni beküldeni!

  Kérem az időpont figyelembe vételét!

  Üdvözlettel,
  TAO Ellenőrzési Osztály
  2019-01-15
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2018.12.31-ig jóváhagyott sportfejlesztési programok elszámolási határideje 2019.01.30.
  Az elszámolási határidő hosszabbítására ez esetben is van lehetőség, méghozzá az Elszámolások -> (létrehozott) Hosszabbított részelszámolás -> Hat. hossz mappa (jobb oldalon a szerkesztés gomb alatt található) -> Beküldés ikonra kattintva kérhető.

  Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban keressék TAO Ellenőrzési kollégáinkat!
  2018-12-17
  Tisztelt Sportvezetők!

  Az alábbiakban pontos tájékoztatást szeretnénk adni a hosszabbított időszakra létrehozandó elszámolás típusokkal kapcsolatban.

  1.) Az egyesületnek csak pénzügyileg teljesült UP hosszabbítása van 2018.12.31-ig
  A létrehozandó elszámolás fajtája: hosszabbított részelszámolás. Emellett, további teendő nincs. Végelszámolást nem kell létrehozni.

  2.) Az egyesületnek van pénzügyileg teljesült hosszabbítása (UP vagy személyi) és emellett van bármilyen hosszabbítása 2019.06.30-ig
  A pénzügyileg teljesült UP/SZE hosszabbítás esetében hosszabbított részelszámolást kell létrehozni, azt követően a program végén végelszámolást kell létrehozni.

  3.) Az egyesületnek csak pénzügyileg nem teljesült hosszabbítása van UP-n, vagy bármilyen hosszabbítás Tárgyi eszközön 2019.06.30-ig/akármeddig ameddig kérték. - Csak végelszámolást tud létrehozni.

  4.) Az egyesületnek van pénzügyileg teljesült hosszabbítása 2018.12.31-ig, emellett van pénzügyileg nem teljesült hosszabbítása 2018.12.31-ig.
  Először az UP pénzügyileg teljesültet kell létrehozni hosszabbított részelszámolást, amikor azt beküldte akkor kell létrehoznia a Végelszámolást, amit szintén 01.30-ig kell beküldeni. Vigyázni kell, hogy egyikkel se csússzon ki a határidőből, mert egymás után lehet csak őket létrehozni!

  Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban keressék TAO Ellenőrzési kollégáinkat!

  Üdvözlettel,
  TAO Ellenőrzési Iroda
  2018-12-14
  Tisztelt Felhasználók!

  A mai probléma elhárítását a Netlock Kft. elvégezte, az elektronikus aláírás szolgáltatás újra használható. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a NetLock Kft. 2018.12.17. hétfő 20:00 – 04:00 óra között újabb karbantartást fog elvégezni az elektronikus aláírási szolgáltatatáson. A további frissítésekről a https://netlock.hu/rendszerfrissites-es-karbantartas-ertesites/ oldalon keresztül tájékozódhatnak.

  Amennyiben a fenti időszakban vagy a frissítések időpontjában vagy közvetlenül utána problémát tapasztalnak az elektronikus aláírási szolgáltatásban, keressék a NetLock Kft.-t a megadott elérhetőségeken.

  Üdvözlettel,

  TAO Support
  2018-12-14
  Tisztelt Pályázók!

  Az aláírószerver jelenleg nem minden esetben működik, a hiba elhárítása a NetLoc által folyamatban van. Amint a probléma megoldódott, tájékoztatni fogjuk Önöket, addig is szíves türelmüket kérjük.

  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2018-12-13
  Gyorsított tanúsítványkiadás elérhető!  Garantált 1 munkanapos vagy 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás. A gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás sikeres adatellenőrzést és szerződéskötést követően elsőbbségi ügyintézéssel feldolgozzuk és kiadjuk az igényelt tanúsítványt, az Ön által választott opció alapján:

 • Az 1 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 30.000 Ft ÁFA

 • A 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 15.000 Ft ÁFA

  A szolgáltatás megrendelését a gyorsitott@netlock.hu email címre jelezzék a szervezet és a tanúsítványtulajdonos megjelölésével!  Üdvözlettel:
  NETLOCK Kft.
 • 2018-10-08
  Tisztelt Felhasználók!

  2018. 10. 09-én 12:00 - 12:30 között rendszerkarbantartást végzünk a 2017/18-as TAO EKR rendszeren.

  Szíves megértésüket kérjük!

  Üdvözlettel,
  Support
  2018-09-24
  IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK BEFIZETÉSE

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer felületén keresztül lehetőség van bankkártyás fizetésre is, mely opcionálisan választható volt a sportszervezetek számára.

  Felhívjuk színes figyelmüket, hogy 2018. október 1. napjától az eljárásokkal (támogatási igazolás kiállítása, módosítás, hosszabbítás, sportfejlesztési program jóváhagyása) kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak befizetésére kizárólag bankkártyás fizetéssel lesz lehetőség.


  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2018-09-13
  Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk, hogy 2018. szeptember 15-én szerverkarbantartási munkák miatt a szolgáltatás előreláthatólag 06:30 és 09:00 között nem vagy csak korlátozott funkcionalitással lesz elérhető.

  Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.

  Üdvözlettel,
  Support
  2018-08-14
  Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk, hogy 2018. augusztus 18-án szerverkarbantartási munkák miatt a szolgáltás előreláthatólag 09:00 és 21:00 között nem vagy csak korlátozott funkcionalitással lesz elérhető.

  Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.

  Üdvözlettel, Support
  2018-08-14
  FONTOS INFORMÁCIÓ

  Tisztelt Sportszervezetek!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as Sportfejlesztési Programok elszámolási határideje 2018. augusztus 14-e éjfél.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszámolási határidő betartására fokozottan figyeljenek, mivel hivatkozással a 107/2011 (VI.30.) Korm.rendelet 15.§.(1) c, pontjára:

  "ha a támogatott szervezet határidőre nem nyújtja be az elszámolását, a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére befizetni."

  Tekintettel arra, hogy a 2017/2018. évi sportfejlesztési programhoz kapcsolódó elszámolási felület 2018. március 1-én az Elektronikus Kérelmi Rendszerben megnyitásra került – elegendő időt biztosítva ezzel a bizonylatok teljes körű rögzítésére – , az elszámolás benyújtását követően annak újranyitása, szerkesztése, valamint a sportfejlesztési program meghosszabbítása a későbbiekben nem indokolt és nem lehetséges.

  Tisztelettel,
  MKSZ TAO Ellenőrzési Osztály
  2018-08-07
  Tisztelt Felhasználók!


  Szervertanúsítvány és -karbantartás miatt a rendszer 2018. 08. 09. 21.00 - 23.00 között nem lesz elérhető.


  Szíves türelmüket kérjük!  Üdvözlettel,  Support
  2018-07-31
  Tisztelt Felhasználók!


  A Google Chrome böngésző új verziójában változott a tanúsítványkezelés, így a Chrome új verzióját használók jelenleg nem tudják használni a TAO-s oldalakat. Ahhoz, hogy a Google Chrome új verziójával is használni lehessen a TAO felületet, a NetLock Kft. rendelkezésünkre bocsátott egy új tanúsítványt, melyre le kell cseréljük a jelenlegit, ez a szerver leállításával jár, ezen időszak alatt a TAO-s oldalak nem lesznek elérhetőek. A csere tervezett időpontja: 2018. augusztus 02., csütörtök 08:00 - 10:00.  Szíves megértésüket köszönjük!
  TAO Support
  2018-07-24
  KORÁBBI TÁMOGATÁSI IDŐSZAKOK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETEINEK MEGKÜLDÉSE

  Kérjük a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a korábbi támogatási időszakok ellenőrzéseinek elősegítése és könnyebbítése érdekében a 2014/2015-ös támogatási időszaktól kezdődően – beleértve a hosszabbított időszakokat is – a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 1. számú mellékleteit, azaz az összesített elszámolási táblázatokat az alábbi e-mail címre megküldeni szíveskedjenek: taoiroda@keziszovetseg.hu

  A táblázatokat elsősorban Excel formátumban, amennyiben nem áll rendelkezésükre úgy pdf formátumban, az alábbi fájlnévvel ellátva kérjük elküldeni:
  támogatási időszak_alapidőszak(A)/hosszabbítás(H)_sportszervezet neve_jogcím_aljogcím
  például: 20142015_H_TesztSportEgyesület_UP_személyszállítás

  A tárgy mezőbe kérjük a sportszervezet nevét beírni. Sportszervezetenként elegendő egy e-mail megküldése, amely mindhárom támogatási időszakhoz (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017) kapcsolódó csatolmányokat tartalmazza.

  Kérjük szíves együttműködésüket a táblázatok 2018. augusztus 31-ig történő megküldésében.

  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség – Tao Iroda

  2018-07-19
  Tisztelt Sportszervezetek!


  A NETLOCK Kft által üzemeltetett NETLOCK SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás működésében szolgáltatás kiesés tapasztalható, a hiba elhárításáig szívesen türelmüket kérjük!

  Tisztelettel
  NETLOCK Ügyfélszolgálat
  2018-07-18
  FONTOS TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSOK ÉS A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN!

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2017/2018-as sportfejlesztési programok elszámolás benyújtásának feltétele, hogy a Támogatási igazolások/Igazolások mindegyike az Elektronikus Kérelmi Rendszerben (a továbbiakban.: EKR) TIG kiküldve, Részben utalt kiküldve, Semmit sem utalt kiküldve státuszú legyen. Ezen támogatási igazolások esetében az utalási táblázatok állapotát jelző ikonok („Támogatási igazolási kérelmek” menüpontban az utolsó előtti oszlopban található ikon), rendre sárga, a teljes összeg átutalása esetén pedig zöld színűek kell, hogy legyenek.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy ha van olyan Támogatási igazolás/Igazolás, melyhez kapcsolódóan szerkesztés alatt lévő Részben utalt vagy Semmit sem utalt kérelmük van a kérelmi rendszerben, az elszámolást nem fogják tudni benyújtani.

  Fontos tudnivaló, hogy a 2017/2018-as sportfejlesztési programok tekintetében eredetileg kiadott Elszámolási útmutatóban foglaltakkal ellentétben, az elszámolásokat csak és kizárólag elektronikusan, az EKR-en keresztül szükséges és kötelező benyújtani.
  A korábbi időszakok elszámoláshoz tartozó hiánypótlások és a 2016/2017-es időszak hosszabbított elszámolások benyújtása még papír alapon kell, hogy megtörténjen.

  Azon Sportszervezetek, akiknek jóváhagyott sportfejlesztési kérelme jelenértéken meghaladja a 300 millió forintot, elszámolásukat papíralapon az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtsák be.

  A hosszabbítási kérelmek beadására – az elmúlt évekhez hasonlóan - szinten az EKR-en keresztül lesz lehetősége minden Sportszervezetnek, az elszámolások benyújtását követően, tekintettel a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. §. (4) bekezdésére.

  Bővebb információkat a honlapunkon a TAO Dokumentumoknál érhetnek el:
  http://keziszovetseg.hu/v2h/004/010/p_010.asp

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség – Tao Iroda

  2018-06-28
  FONTOS INFORÁMCIÓ A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSI IDŐRŐL!

  Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2018. július 2-től (hétfő) a Tao Iroda telefonos ügyintézési ideje az alábbiak szerint módosul:

  Hétfő – Péntek 08:00 – 12:00

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség – Tao Iroda

  2018-06-18
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg.

  Tájékoztatónkat és a szükséges dokumentumokat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
  Újabb tornaterem-felújítási pályázat

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2018-04-05
  Tisztelt Sportszervezetek!


  A 2018. április 3-5-e között sikertelenül beadott NETLOCK|SIGN rendszerében jelentkező átmeneti hiba miatti NETLOCK|SIGN tanúsítványigénylési kéréseket kérjük, hogy 2018. április 6-tól próbálják ismételten beadni. Amennyiben problémát tapasztalnak a tanúsítványigénylési folyamatban ezt követően kérjük, hogy jelezzék ezt a NETLOCK ügyfélszolgálatán!  Üdvözlettel,


  NETLOCK Ügyfélszolgálat
  2018-04-03
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Kérjük azon sportszervezetek képviselőit, ahol adószám változás történt és új adószámot tartalmazó aláíró tanúsítványt még nem igényeltek, hogy igényeljenek új adószámot tartalmazó tanúsítványt annak érdekében, hogy joghiteles elektronikus pályázati dokumentációt tudjanak beküldeni be az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe.

  Kérjük ismételten ellenőrizzék a Tanúsítványigénylési felületen, hogy rendelkeznek-e érvényes (Kibocsátott vagy Aktív státuszú) NETLOCK|SIGN aláíró tanúsítvánnyal a pályázat tervezett beadási napján és emlékeznek a használathoz szükséges e-mail címre és aktiváló kódjukra, ellenkező esetben minél előbb igényeljenek új Aláíró tanúsítványt! A már kiadott tanúsítványok és a hozzájuk kapcsolódó aktiváló kód ellenőrizhető a Sportfejlesztési Program – Aláírásteszt funkciójának a segítségével.

  Tisztelettel,
  NETLOCK Ügyfélszolgálat
  2018-04-03
  Tisztelt Sportszervezetek!


  Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a régi chipkártyás (Tokenes) aláírás funkciót a NETLOCK 2018. május 1-ig támogatja, ezt követően már csak a felhőalapú NETLOCK|SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás segítségével biztosított a pályázati dokumentáció elektronikus aláírása és beküldése.  Tisztelettel,

  NETLOCK Ügyfélszolgálat
  2018-03-19
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2018/2019-es támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja a lenti linken érhető el.

  Tao értékelési elvek és benchmark 2018/2019

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2018-02-27
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a sportszervezeteket, hogy a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó elszámolási útmutató módosult. Az átmeneti szabály alkalmazása csak a „Pénzügyi elszámolás általános követelményei” részt érinti, a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályosak.

  Tájékoztatónkat honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
  Elszámolási útmutató módosítása

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség

  2018-02-15
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatni kívánja a sportszervezeteket, hogy az MKSZ elnökségének 3/2018. (I.10) számú határozata alapján a 2017/2018-as támogatási időszaktól a jelenértéken 300 millió forint alatti sportfejlesztési programok esetében bevezeti és kötelezővé teszi az elektronikus elszámolást a sportszervezetek részére.

  Jelenleg csak az utófinanszírozott részelszámolások beküldésére van lehetőség, a záró- és végelszámolások az elszámolási időszak kezdetéig nem beküldhetőek, véglegesíthetőek, viszont a bizonylatok adatai rögzíthetőek, a mellékletek feltölthetőek, tehát az elszámolások szerkesztése engedélyezett.

  Az MKSZ, mint ellenőrző szervezet az Elszámolási útmutatóban meghatározott kötelezettségei teljesítésére elektronikus alkalmazást bocsát a támogatott rendelkezésére, a támogatott köteles az elektronikus alkalmazást igénybe venni és ezen kötelezettségeit kizárólag elektronikus formában teljesíteni.

  Az MKSZ tájékoztatja a sportszervezeteket, hogy az elektronikus kérelmi rendszer elszámolási felületét 2018. február 15-én megnyitja és a számlák, továbbá a mellékletek feltöltésére lehetőséget biztosít.

  Az MKSZ országszerte oktatásokat tart a sportszervezetek részére, ahol megismerkedhetnek a rendszer használatával és választ kaphatnak a felmerülő kérdéseikre. Ennek megfelelően, megkérnénk azon sportszervezetek képviselőit, akik még nem vettek részt a fent említett oktatásokon, hogy legyenek türelemmel és csak az oktatások után kezdjék el a rendszert használni.

  Felmerülő kérdéseik esetén kérem keressék TAO ellenőrzési munkatársukat, akik készséggel állnak rendelkezésükre.

  Budapest, 2018. február

  Üdvözlettel:

  Bardóczy Gábor,
  TAO Igazgató

  2018-01-22
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatni kívánja a sportszervezetek vezetőit, hogy az MKSZ elnökségének 3/2018. (I.10) számú határozata alapján a 2017/2018-as támogatási időszaktól a jelenértéken 300 millió forint alatti sportfejlesztési programok esetében bevezeti és kötelezővé teszi az elektronikus elszámolást a sportszervezetek részére.

  Az MKSZ, mint ellenőrző szervezet az Elszámolási útmutatóban meghatározott kötelezettségei teljesítésére elektronikus alkalmazást bocsát a támogatott rendelkezésére, a támogatott köteles az elektronikus alkalmazást igénybe venni és ezen kötelezettségeit kizárólag elektronikus formában teljesíteni

  Ehhez, az MKSZ oktatást tart a sportszervezeteknek, ahol megismerkedhetnek a rendszer használatával és választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre.

  Az oktatás időpontjait és helyszíneit a következő linken érhetik el: Oktatás a TAO elektronikus kitöltő rendszer bevezetésével kapcsolatban

  Az oktatáson való részvétel a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linkre kattintva (Jelentkezés TAO-EKR oktatásra) tehet meg. Az adatlapon a sportszervezet nevén kívül kérjük feltüntetni a résztvevő személy nevét, beosztását, e-mail címét, illetve beazonosíthatóan megadni a választott helyszínt és időpontot.

  Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét arra, hogy a képzésen sportszervezetenként legfeljebb két fő vehet részt, ezért azon személyek megjelenésére számítunk, akik a továbbiakban az elszámolás rögzítésével foglalkozni fognak.

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2018-01-18
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai nap folyamán (2018. január 18.) 12:00 és 13:00 között karbantartás miatt, az Elektronikus Kérelmi Rendszer nem lesz elérhető.

  Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2017-12-20
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A NETLOCK Kft által üzemeltetett NETLOCK SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás működésében tapasztalt szolgáltatás kiesést a bizalmi szolgáltató szakemberei elhárították, amennyiben szükséges kérjük, próbálják meg a pályázati dokumentumok ismételt hitelesítését!
  Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!

  Tisztelettel,

  NETLOCK Ügyfélszolgálat
  E-mail: info@netlock.hu
  Telefon: 36 1 437 6655
  2017-12-20
  Tisztelt Egyesületek!

  A Netlock Kft., mint hitelesítési szolgáltató hibájából adódóan a támogatási igazolási kérelmek beküldésében fennakadás tapasztalható, kérjük a hiba javításáig szíves türelmüket és megértésüket.
  2017-11-30
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Az alábbi linken hasznos információk érhetőek el a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolási és 24/A. § szerinti igazolási kérelmek benyújtásához.

  Hasznos TAO-infók 2017/18
  2017-11-29
  Tisztelt Pályázók!  Az igazolási és támogatási igazolási kérelmek mellékleteinek központi kezelésével kapcsolatos tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:  TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
  2017-10-04
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.

  Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.

  Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  Üdvözlettel,
  TAO Support
  2017-08-25
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a látvány-csapatsport államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szerinti támogatásáról szóló tájékoztatónkat honlapunkon az alábbi linken érhetik el.

  Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény szerinti támogatásról

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2017-08-07
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján, a TAO Dokumentumok / 2017/2018 TAO Ellenőrzés kategória alatt,elérhető az Elszámolási útmutató a 2017/2018-as támogatási időszakhoz kapcsolódóan, valamint feltöltésre kerültek az alábbi dokumentumok: Nyilatkozat önrész forrásról; Eszköz nyilvántartás; Szülői nyilatkozat edzőtáborhoz kapcsolódóan.

  Ezeket honlapunkon, az alábbi linken érhetik el:
  TAO Dokumentumok

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2017-07-11
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet és a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény módosításának összefoglalóit honlapunkon, az alábbi linken érhetik el:

  JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS

  Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2017-04-19
  VÁLTOZÁS AZ ÉRTÉKELÉSI ELVEKBEN

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) m) pontjának való megfelelés érdekében, - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi értékelési elvekkel összhangban - a honlapunkon megtalálható dokumentum szerint módosul a 2017-18-as fizetési sapka táblázat.

  Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
  Üdvözlettel,
  Magyar Kézilabda Szövetség
  2017-04-11
  Információk a 2017/2018-as kérelmi időszakra vonatozóan

  A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2017. április 11-től nyílik lehetőség.

  Az Elektronikus Kérelmi Rendszeren elérhetősége: https://mksztao2017.flexinform.hu/

  A kérelmek benyújtására vonatkozó tájékoztatónk a kapcsolt dokumentumok linkről, valamint a TAO Dokumentumok közül is letölthető.

  A sportfejlesztési programok benyújtási határideje: 2017. április 30.
  (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (3) bekezdés értelmében a határidő 2017. május 2.)

  Kérjük, hogy a kitöltés során legyenek tekintettel a honlapunkon elérhető 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvekre és benchmarkra.
  Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51.§ (2) m) pontjának való megfelelés érdekében az aktuális időszakra vonatkozó központi értékelési elvek és benchmarkok a későbbiekben korrigálásra kerülhetnek.

  Együttműködő segítségüket köszönjük!
  2017-04-11
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as TAO pályázati felület a mai napon aktiválásra került.
  2017-03-07
  Tisztelt Felhasználók!

  A kérelmi rendszer jelenleg még fejlesztés alatt áll, a belépés nem lehetséges!

  Üdvözlettel, TAO Support