2017/18. évad

Aktualitások, hírek

2017-11-30
Tisztelt Sportszervezetek!

Az alábbi linken hasznos információk érhetőek el a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolási és 24/A. § szerinti igazolási kérelmek benyújtásához.

Hasznos TAO-infók 2017/18
2017-11-29
Tisztelt Pályázók!

Az igazolási és támogatási igazolási kérelmek mellékleteinek központi kezelésével kapcsolatos tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:

TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
2017-10-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.

Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.

Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
Üdvözlettel,
TAO Support
2017-08-25
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a látvány-csapatsport államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szerinti támogatásáról szóló tájékoztatónkat honlapunkon az alábbi linken érhetik el.

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény szerinti támogatásról

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
Magyar Kézilabda Szövetség
2017-08-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján, a TAO Dokumentumok / 2017/2018 TAO Ellenőrzés kategória alatt,elérhető az Elszámolási útmutató a 2017/2018-as támogatási időszakhoz kapcsolódóan, valamint feltöltésre kerültek az alábbi dokumentumok: Nyilatkozat önrész forrásról; Eszköz nyilvántartás; Szülői nyilatkozat edzőtáborhoz kapcsolódóan.

Ezeket honlapunkon, az alábbi linken érhetik el:
TAO Dokumentumok

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
Magyar Kézilabda Szövetség
2017-07-11
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet és a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény módosításának összefoglalóit honlapunkon, az alábbi linken érhetik el:

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
Magyar Kézilabda Szövetség
2017-04-19
VÁLTOZÁS AZ ÉRTÉKELÉSI ELVEKBEN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) m) pontjának való megfelelés érdekében, - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi értékelési elvekkel összhangban - a honlapunkon megtalálható dokumentum szerint módosul a 2017-18-as fizetési sapka táblázat.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2017-04-11
Információk a 2017/2018-as kérelmi időszakra vonatozóan

A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2017. április 11-től nyílik lehetőség.

Az Elektronikus Kérelmi Rendszeren elérhetősége: https://mksztao2017.flexinform.hu/

A kérelmek benyújtására vonatkozó tájékoztatónk a kapcsolt dokumentumok linkről, valamint a TAO Dokumentumok közül is letölthető.

A sportfejlesztési programok benyújtási határideje: 2017. április 30.
(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (3) bekezdés értelmében a határidő 2017. május 2.)

Kérjük, hogy a kitöltés során legyenek tekintettel a honlapunkon elérhető 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvekre és benchmarkra.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51.§ (2) m) pontjának való megfelelés érdekében az aktuális időszakra vonatkozó központi értékelési elvek és benchmarkok a későbbiekben korrigálásra kerülhetnek.

Együttműködő segítségüket köszönjük!
2017-04-11
Tisztelt Sportszervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as TAO pályázati felület a mai napon aktiválásra került.
2017-03-07
Tisztelt Felhasználók!

A kérelmi rendszer jelenleg még fejlesztés alatt áll, a belépés nem lehetséges!

Üdvözlettel, TAO Support